Sunset near Arusha, Tanzania.

Mochi.Bible

Kuhusu Lugha ya Kimochi

Kimochi ni lugha ya Kibantu nchini Tanzania inayozungumzwa na Wachagga, yaani ni lugha moja katika mnyororo wa lugha za Kichagga. Mwaka wa 2000 idadi ya wasemaji wa Kimochi imehesabiwa kuwa watu 597,000.
Hii lugha inazungumzwa katika maeneo ya Kilimanjaro na Manyara.

Tunatamani mno kuueneza ujumbe wa habari njema nchini kote Tanzania. Naomba uungane nasi.

Get involved

You can get involved in Swahili Bible Projects by contributing:
- Translation skills: if you would like to work with us on a project as a Translator please contact bkirimi@biblesocieties.org
- Donating
- Distributing

More about us

Your prayers and support for our work are greatly appreciated. If you would like to find out more about Bible Societies that do projects for Swahili speakers then please click here:

You can also find out more by visiting these Bible Societies:
https://www.unitedbiblesocieties.org/society/bible-society-of-tanzania/

Siku Sita za Uumbaji na Sabato

1Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.

2Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji; Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.

MWA. 1:1 - MWA. 1:2

Contact Us

Bible Society of Tanzania

Ninth Rd, Dodoma, Tanzania
Dodoma
Tanzania
BOX 175 Dodoma
Tel: +255-(026)-2324661
E-mail: info@biblesocietY-tanzania.org